Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zapewniam Państwu kompleksowe doradztwo, reprezentację w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także sporządzanie pism oraz opinii

 • doradztwo w zakresie umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło 
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • mobbing
 • sprawy związane z likwidacją miejsc pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko 
 • sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia 
 • sprawy o odszkodowanie m. in. z tytułu wypadku przy pracy
 • zwolnienia indywidualne i grupowe
 • przywrócenie na miejsce pracy 
 • sprawy dotyczące urlopów macierzyńskich
 • zasiłki oraz inne świadczenia
 • sprawy z ZUS i KRUS
 • emerytury i renty

Każda Państwa sprawa jest traktowana indywidualnie i z najwyższą starannością. Priorytetem jest dla mnie interes Klienta oraz jego satysfakcja, dlatego też w działaniu kieruję się przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem, zasadami zawartymi w kodeksie etyki radcy prawnego, ale także empatią, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu.

EnglishPolski