Honorarium

HONORARIUM

Z każdym Klientem honorarium ustalam indywidualnie przed podjęciem prowadzenia sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, terminu wykonania zlecania, wartości przedmiotu sporu i niezbędnego nakładu czasu pracy oraz lokalizacji czynności, które mają być podjęte w trakcie procesu. 

W sprawach majątkowych minimalne stawki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 265) w sprawie opłat za czynności radców prawnych i wynoszą one:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Kancelaria Radcy Prawnego może pobrać opłatę od powyższej wysokości do jej sześciokrotności. Kancelaria pobiera zazwyczaj wartość od stawki minimalnej do jej dwukrotności plus podatek VAT, zatem jest to rozwiązanie bardzo dogodne dla klienta. 

Możliwe jest również rozłożenie zapłaty honorarium na dogodne dla Państwa raty.

Na wyraźne żądanie Klienta sporządzam kosztorys z podjętych czynności w sprawie, uwzględniając nakład czasu pracy, rodzaj czynności, ilość terminów procesowych oraz inne czynniki, od których może zależeć wysokość wynagrodzenia. 

Porada prawna kosztuje od 100 zł do 300 zł za godzinę w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku zlecenia mi prowadzenia sprawy, koszt porady jest wliczany w całościowe honorarium. 

EnglishPolski