Prawo Medyczne

Prawo Medyczne

Zapewniam Państwu kompleksowe doradztwo, reprezentację w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także sporządzanie pism oraz opinii

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne
  • reprezentacja przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz innymi organami m.in. Rzecznikiem Praw Pacjenta
  • reprezentacja i prowadzenie spraw medycznych zarówno po stronie podmiotu leczniczego, jak i pacjenta
  • sprawy o umieszczenie osób wymagających opieki w ośrodkach leczniczo – opiekuńczych

Każda Państwa sprawa jest traktowana indywidualnie i z najwyższą starannością. Priorytetem jest dla mnie interes Klienta oraz jego satysfakcja, dlatego też w działaniu kieruję się przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem, zasadami zawartymi w kodeksie etyki radcy prawnego, ale także empatią, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu.

EnglishPolski