Prawo Karne i Wykroczeń

Prawo Karne i Wykroczeń

Zapewniam Państwu kompleksowe doradztwo, reprezentację w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także sporządzanie pism oraz opinii

  • postępowanie przygotowawcze i sądowe
  • obrona 
  • występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy 
  • przestępstwa 
  • wykroczenia, w tym drogowe
  • wykonywanie kary (kara łączna, dozór elektroniczny, etc.)
  • obrona przy zamianie kary z ograniczenia wolności na pozbawienie wolności
  • środki zabezpieczające i zapobiegawcze
  • ochrona praw skazanych

Każda Państwa sprawa jest traktowana indywidualnie i z najwyższą starannością. Priorytetem jest dla mnie interes Klienta oraz jego satysfakcja, dlatego też w działaniu kieruję się przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem, zasadami zawartymi w kodeksie etyki radcy prawnego, ale także empatią, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu.

EnglishPolski